Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear clár gníomhaíochta um chustam agus cánachas san Aontas Eorpach don tréimhse 2014–2020 (FISCUS) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1482/2007/CE agus Cinneadh Uimh. 624/2007/CE