Mål T-713/19: Talan väckt den 17 oktober 2019 – Cobham och Lockman Investments mot kommissionen