Substanțe periculoase – Lista deciziilor de autorizare adoptate de statele AELS care fac parte din SEE în conformitate cu articolul 64 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) în prima jumătate a anului 2018 2020/C 123/08