It-tilqima kontra l-bluetongue ***I Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas- 7 ta’ April 2011 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2000/75/KE fir-rigward tat-tilqima kontra l-bluetongue (COM(2010)0666 – 05499/2011 – C7-0032/2011 – 2010/0326(COD))