RADNI DOKUMENT SLUŽBI KOMISIJE Izvješće o vladavini prava za 2020. Poglavlje za Švedsku priložen dokumentu KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Izvješće o vladavini prava za 2020. Stanje vladavine prava u Europskoj uniji