COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind poziția Consiliului cu privire la adoptarea unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri$