KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, ko izstrādā atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 6. punktam, par Padomes nostāju par Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju pieņemšanu$