Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 15 Samhain 2018 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cearta agus oibleagáidí paisinéirí iarnróid (athmhúnlú) (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))