Besluit (EU) 2019/77 van de Raad van 20 december 2018 betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Gemenebest van de Bahama's tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Gemenebest van de Bahama's inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf