Leagan comhdhlúite den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh AdamhachTEIDEAL II - Forálacha chun ascnamh a spreagadh i réim an fhuinnimh núicléachCAIBIDIL 6 - SOLÁTHAIRTÍRoinn 3 - Mianta, bunábhair agus ábhair inscoilte speisialta ó lasmuigh den ChomhphobalAirteagal 66