Togra le haghaidh RIALACHÁN (AE) Uimh. .../... Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE MAIDIR LE STAIDREAMH EORPACH AR THURASÓIREACHT (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)