Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 785/2009 της Επιτροπής, της 27ης Αυγούστου 2009 , σχετικά με τον καθορισμό της ανώτατης τιμής αγοράς αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη για τον 8ο επιμέρους διαγωνισμό που διεξάγεται στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 310/2009