Pavojingosios cheminės medžiagos. EEE narėmis esančių ELPA valstybių 2019 m. antrąjį pusmetį pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) 64 straipsnio 8 dalį priimtų sprendimų suteikti autorizaciją sąrašas 2020/C 308/05 Laisvo prekių judėjimo I pakomitetis Į kurį turi atsižvelgti EEE jungtinis komitetas