Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/122 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi dotyczącego zmian do załączników I i II do Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi w sprawie wzajemnego uznawania i ochrony oznaczeń napojów spirytusowych