Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/122 ze dne 16. ledna 2020 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Spojenými státy mexickými o změnách příloh I a II Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy mexickými o vzájemném uznávání a ochraně označení lihovin