Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos Tarybos sprendime (BUSP) 2017/1775 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Malyje numatytos ribojamosios priemonės