Cinneadh (AE) 2020/2078 ón gComhairle an 10 Nollaig 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais laistigh de Chomhchoiste um Chomhar Custaim idir an tAontas Eorpach agus Ceanada a mhéid a bhaineann leis an gcinneadh a bheartaítear a ghlacadh maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt do Chlár Cheanada maidir le Comhpháirtithe Cosanta agus do Chlár an Oibreora Eacnamaíoch Údaraithe san Aontas Eorpach