Ceartúchán ar Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 141 Eagrán Speisialta Gaeilge an 5 Meitheamh 2015)