Věc C-573/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itálie) dne 28. prosince 2007 – Sea s.r.l. v. Comune di Ponte Nossa