IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa djelovanja Unije u području zdravlja za razdoblje 2021. - 2027. i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 282/2014 (program „EU za zdravlje”) (COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)) Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Izvjestitelj: Cristian-Silviu Buşoi