Zadeva C-692/17: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 17. oktobra 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal Administrativo – Portugalska) – Paulo Nascimento Consulting - Mediação Imobiliária Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira (Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Oprostitve – Člen 135(1)(b) in (d) – Transakcije, ki se nanašajo na dajanje kreditov in posredovanje v zvezi s krediti ter upravljanje kreditov – Transakcije, ki se nanašajo na terjatve, razen izterjave terjatev – Odplačen prenos položaja v postopku izvršbe za izterjavo terjatve, ki je bila priznana s sodno odločbo, na tretjega)