Věc C-393/17: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 4. července 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hof van beroep te Antwerpen- Belgie) — trestní řízení proti Freddymu Lucienovi Magdaleně Kirschsteinovi, Thierrymu Fransovi Adelině Kirschsteinovi („Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2005/29/ES — Nekalé obchodní praktiky — Oblast působnosti — Pojem „obchodní praktiky“ — Směrnice 2006/123/ES — Služby na vnitřním trhu — Trestní právo — Povolovací režimy — Vysokoškolské vzdělávání — Diplom přiznávající titul „magistr“ — Zákaz udělovat určité tituly bez oprávnění“)