TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena gcuirtear tacaíocht mhacra-airgeadais bhreise ar fáil don Úcráin (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta Rapóirtéir: Jarosław Wałęsa