Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 11 Meán Fómhair 2018 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos creat dlíthiúil an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1288/2013, (AE) Uimh. 1293/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1305/2013, (AE) Uimh. 1306/2013 agus Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE (COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))