Zadeva C-378/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Avstrija) 11. avgusta 2020 – Stadtapotheke E