Fógra don duine atá faoi réir na bearta sriantacha dá bhforáiltear i gCinneadh (CBES) 2015/1333 ón gComhairle, mar a chuirtear chun feidhme é le Cinneadh Cur Chun Feidhme (CBES) 2020/374 ón gComhairle, agus i Rialachán (AE) 2016/44 ón gComhairle, mar a chuirtear chun feidhme é le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/371 ón gComhairle maidir le bearta sriantacha i bhfianaise na staide sa Libia 2020/C 73 I/03