Popravek Delegiranega sklepa Komisije (EU) 2020/1996 z dne 4. decembra 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/1742 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco podtipa H5N8 v Združenem kraljestvu (Uradni list Evropske unije L 410 z dne 7. decembra 2020)