Klausimas raštu E-0694/10 pateikė Chris Davies (ALDE) Komisijai. Dėl iš palmių aliejaus gaminamo biodyzelino gamybos susidarančių išmetamųjų teršalų įtaka pasauliniam atšilimui