Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na heorpa agus ón Gcomhairle lena leasaítear Rialachán Uimh. 11 maidir le díothú idirdhealaithe i rátaí agus coinníollacha iompair, i gcur chun feidhme Airteagal 79(3) den Chonradh ag bunú Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Rialachán (CE) Uimh. 852/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le sláinteachas earraí bia {SEC(2007) 301} {SEC(2007) 302} {SEC(2007) 303} {SEC(2007) 304}