2013/333/ES: 2013 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete dėl EEE susitarimo 30 protokolo dėl konkrečių nuostatų bendradarbiavimo statistikos srityje organizavimo dalinio keitimo