EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 31/2007 ( 2007. gada 27. aprīlis ), ar ko groza EEZ līguma XVIII pielikumu (Darba drošība un veselības aizsardzība darbā, darba tiesības, vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm)