2007 m. balandžio 27 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 31/2007, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XVIII priedą (Darbuotojų sveikata ir sauga, darbo teisė ir vienodas požiūris į vyrus ir moteris)