ETA:n sekakomitean päätös N:o 31/2007, tehty 27 päivänä huhtikuuta 2007 , ETA-sopimuksen liitteen XVIII (Työterveys ja -turvallisuus, työoikeus sekä miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu) muuttamisesta