Pranešimas asmenims, kuriems taikomos Tarybos sprendime (BUSP) 2017/1775, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo sprendimu (BUSP) 2020/9, ir Tarybos reglamente (ES) 2017/1770 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Malyje, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/8, numatytos ribojamosios priemonės2020/C 4/01