Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-eliminazzjoni ta' kontrolli li jsiru mal-fruntieri ta' Stati Membri fil-qasam ta' trasport bit-triq u b'passaġġi ta' l-ilma interni (Verżjoni kkodifikata)