Togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le díchur rialuithe a fheidhmítear ag teorainneacha Ballstát i réimse an iompair de bhóthar agus d'uiscebhealach intíre (leagan códaithe)