Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o odstranění kontrol na hranicích členských států v silniční a vnitrozemské vodní dopravě (Kodifikované znění)