Предложение за регламент на Европейския Парламент и Съвета относно премахване на извършвания контрол по границите на държавите-членки в областта на шосейния и вътрешно континенталния воден транспорт (Кодифицирана версия)