Писмен въпрос P-000793/11 John Stuart Agnew (EFD) до Комисията. Реформа на сектора на млякото и млечните продукти