Decizia de Punere în Aplicare (UE) 2020/134 a Comisiei din 30 ianuarie 2020 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/47 privind măsurile de protecție vizând gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre [notificată cu numărul C(2020) 604] (Text cu relevanță pentru SEE)