C-256/19. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2020. július 2-i végzése (a Verwaltungsgericht Wien [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – S. A. D. Maler und Anstreicher OG által indított eljárás (Előzetes döntéshozatal – A Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése – Az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második albekezdése – Hatékony bírói jogvédelem az uniós jog által szabályozott területeken – A bírói függetlenség elve – Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke – A Bíróság hatásköre – EUMSZ 267. cikk – Elfogadhatóság – A bírósági ügyek kiosztására vonatkozó nemzeti rendelkezések – Jogorvoslat – Az értelmezés szükségessége a kérdést előterjesztő bíróság számára ítéletének meghozatalához – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)