Sejħa għall-proposti – EACEA/06/12 – Il-Programm Żgħażagħ fl-Azzjoni – Azzjoni 3.2 – Iż-Żgħażagħ fid-Dinja: Kooperazzjoni ma’ pajjiżi oħrajn għajr il-pajjiżi ġirien tal-Unjoni Ewropea