Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9249 – Triton/Sunweb) (Text s významem pro EHP.)