Leagan comhdhlúite den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh#CUID A TRÍ - BEARTAIS AGUS GNÍOMHAÍOCHTAÍ INMHEÁNACHA AN AONTAIS#TEIDEAL IV - SAORGHLUAISEACHT DAOINE, SEIRBHÍSÍ AGUS CAIPITIL#Caibidil 1 - Oibrithe#Airteagal 46#(sean-Airteagal 40 CCE)