Zaak C-634/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein hallinto-oikeus (Finland) op 25 november 2020 — A / Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto