C-634/20. sz. ügy: A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2020. november 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A kontra Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto