Predmet C-634/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. studenoga 2020. uputio Korkein hallinto-oikeus (Finska) – A/Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto