Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2074, zmenenom rozhodnutím Rady (SZBP) 2020/1700, a v nariadení Rady (EÚ) 2017/2063, ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2020/1696 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele 2020/C 383/03