Aviz în atenția persoanelor care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2017/2074 a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2020/1700a Consiliului, și în Regulamentul (UE) 2017/2063 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1696al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela 2020/C 383/03