Pranešimas asmenims, kuriems taikomos Tarybos sprendime (BUSP) 2017/2074 su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2020/1700, ir Tarybos reglamente (ES) 2017/2063, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/1696, numatytos ribojamosios priemonės 2020/C 383/03